Cheap locksmith melbourne Cheap locksmith melbourne - your query

Koło Łowieckie Nr 2 Azoty w Kędzierzynie-Koźlu

Rok założenia: 1955

Założyciele: Wiktor Pieńkowski, Jozef Plaskura, Zygfryd Wyrobek, Tadeusz Mański, Stanisław Nowotny.

Skład zarządu koła: Franciszek Miśków(Prezes), Zygmunt Tomaszek(Łowczy), Łukasz Kruk(Podłowczy), Sławomir Walisko(Sekretarz), Adam Goździewicz(Skarbnik).

      Za datę założenia koła uznaje się 18 mają 1955 roku. Wtedy właśnie zebrała się 12 osobowa grupa inicjatywna myśliwych, w większości pracowników Zakładów Azotowych w Kędzierzynie, która postanowiła utworzyć koło łowieckie. W kronice koła zamieszczono oryginalnie brzmiący protokół z zebrania założycielskiego. Spośród jej członków do dziś działa i poluje 78 letni Kol. Zygfryd Wyrobek. W styczniu 1956 roku koło uzyskało dzierżawę polnego obwodu łowieckiego o obszarze 5996 ha, a we wrześniu 1957 roku leśnego obwodu w Nadleśnictwie Kędzierzyn, liczącego ok. 5000 ha. W roku gospodarczym 1960/61 udało się już myśliwym pozyskać 182 sztuki zwierzyny grubej. Liczna była zwierzyna drobna, zwłaszcza zające i kuropatwy. W pierwszym roku działalności koła upolowano 1164 zające, a kuropatwy stały się wkrótce towarem eksportowym. Obecnie koło liczy 49 członków i dysponuje trzema obwodami łowieckimi, dwoma polnymi i jednym leśnym, o łącznej powierzchni 13 400 ha. W ostatnich siedmiu latach na wieczne łowy odeszli m.in. Kol. Mirosław Szubiński – wieloletni prezes, Kol. Przemysław Wontor – wieloletni łowczy. Od wielu lat jest prowadzona systematycznie kronika koła, a wybudowany w latach 80. ub. wieku dom myśliwski „Gowinówka” (zwany tak od nazwiska wieloletniego łowczego Kol. Izydora Gowina) stanowi dziś centrum życia towarzyskiego i kulturalnego myśliwych. Tu odbywają się tradycyjne rozpoczęcia i zakończenia polowań oraz rożne uroczystości myśliwskie. Rokrocznie organizowane są w kościele w Starej Kuźni coroczne msze hubertowskie. W związku z tym koło, wraz z sąsiednimi kołami łowieckimi, ufundowało parafii drewniana rzeźbę Św. Huberta. Członkowie koła pasjonują się współzawodnictwem w strzelectwie myśliwskim. Z ich inicjatywy zorganizowano stały, coroczny turniej w strzelectwie myśliwskim o Puchar Ziemi Kędzierzyńsko-Kozielskiej. Uczestniczą w im od 23 lat cztery koła łowieckie powiatu kozielskiego. Wielokrotnie zdobywali to trofeum członkowie koła zarówno drużynowo, jak i indywidualni. Wyróżniającymi się strzelcami są Jerzy Denkiewicz, Maciej Kulas, Franciszek Miśków, Leszek Rozpondek, Eugeniusz Smolarski, Zbigniew i Sławomir Walisko, Przemysław Wontor. Znaczny dorobek mają również członkowie koła w kynologii łowieckiej, zdobywając czołowe lokaty w konkursach polowych i na wystawach psów ras myśliwskich, głównie wyżłów, norowców i posokowców. Bardzo dobrze układa się współpraca koła z miejscowymi władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz młodzieżą szkolna. Koło zawsze oferuje Swoje wsparcie wspomnianym instytucjom i młodzieży szklonej. Z okazji 50lecia, w 2005 roku, koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Medale i odznaczenia łowieckie otrzymało też indywidualnie wielu myśliwych.


Koło dzierżawi trzy obwody łowieckie Nr 125 Sławięcice, Nr 131 Długomiłowice i Nr 132 Naczęsławice. Gospodarka łowiecka w obwodach koła, zwłaszcza w leśnym, prowadzona jest przy wydatnym udziale Nadleśnictwa Kędzierzyn. Prowadzona jest ona na bardzo wysokim poziomie, czego dowodem jest zajęcie w latach 1992 i 2005 pierwszego miejsca w konkursie „Najlepiej zagospodarowany obwód” okręgu opolskiego PZŁ. Dzięki temu koło pozyskuje średnio w ostatnich latach po ok. 300 sztuk zwierzyny grubej rocznie. Od trzech lat uczestniczy też w programie PZŁ „Ożywić pola”, biorąc udział w introdukcji kuropatwy w jednym ze swoich obwodów polnych, co nadal będzie kontynuowało. W obwodzie leśnym zabezpieczono pola uprawne rolników przed wyrządzeniem szkód przez zwierzynę łowna poprzez ogrodzenia pól wsi Goszyce w gminie Bierawa, które ma w obwodzie zamkniętym, długość 6,5 km. Koło przeciwdziała szkodom łowieckim również przez uprawę blisko 18 ha dzierżawionych od Lasów Państwowych gruntów, na których prowadzi poletka żerowe i zgryzowe. Łowiska wyposażyło w wiele urządzeń łowieckich, m.in. 196 ambon, 30 paśników, 70 lizawek. Zagospodarowało również leśne dukty na buchtowiska i pasy zaporowe o łącznej długości ok. 15 km.